Skip to content Skip to footer

Incitation au massacre des Juifs dans un article publié sur le site de l’Union des Etudiants arabes en Europe

Le site de l’Union des Etudiants arabes en Europe a publié un article de Brahim Harchaoui intitulé « Palestina: Twee staten-oplossing of bevrijding ? » (« Palestine : Deux Etats – solution ou libération ? »).


 


Dans cet article, nous pouvons y découvrir que tous les colons juifs qui forment la colonne vertébrale du projet sioniste depuis 1882 doivent être chassés dans le cadre de la libération de la Palestine. Il conclut en déclarant :


 


« Tout comme les pieds-noirs et les harkis en Algérie, les colons juifs et les collaborateurs en Palestine ont deux choix : la valise ou le cercueil ! ».


 


Texte original repris du site internet :


« (…) Dit betekent overigens dat de joodse kolonisten die sinds 1882 de ruggengraat vormen van het zionistisch project moeten worden verdreven in het kader van de bevrijding van Palestina. Dit geldt eveneens voor collaborateurs die in het Israëlisch leger of andere veiligheidsdiensten dienen en alle anderen die in welke mate dan ook met de kolonisator hebben samengewerkt. Zij moeten plaats maken voor de legitieme bezitters van Palestina die met miljoenen als vluchtelingen hun recht op terugkeer naar hun steden en dorpen blijven claimen.
Het verdrijven van de kolonisten en collaborateurs heeft te maken met een zuiver beginsel van de dekolonisering. Joden die aan de kant van de gekoloniseerden staan kunnen in een post-koloniale toestand rekenen op een verblijf in Palestina als volwaardige burgers. In dit opzicht kunnen we refereren naar sommige voorbeeld figuren zoals de anti-zionistische rabbijn Moshe Hirsch die de minister van Joodse Zaken van de Palestijnse Autoriteit was in 1994 of de joods-Marokkaanse activist Sion Assidon, die zich volledig schaart achter het recht van terugkeer en het gewapend verzet. Maar in een fase waar de bevrijdingsstrijd gevoerd wordt moet het verdrijven van de kolonisator en zijn handlangers de belangrijkste drijfveer zijn van het verzet. Net als de pieds-noirs en de harki’s in Algerije hebben de joodse kolonisten en de collaborateurs in Palestina twee keuzes: La valise ou le cercueil ! (…)
»


 


Le signalement a été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances.


 


http://arabstudentsleague.blogspot.com/2010/05/palestina-twee-staten-oplossing-of.html

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now