Skip to content Skip to footer

Propos antisémites et négationnistes sur le site internet forum.politics.be

En allant sur l’adresse suivante http://forum.politics.be/showthread.php?t=75045, on peut y lire de la part de plusieurs intervenants des propos négationnistes et antisémites sans intervention franche de la part des exploitants du site.

On peut relever sur ce forum des personnes suivantes IlluSionS667, bruut geweld, ERLICH et max4westland des messages tels que :

« Ook tegen de stelling dat de Einsatzgruppen een uitroeiingspolitiek uitoefenden zijn er heel wat critici *… die systematisch als ketters naar de gevangenis worden gestuurd omdat ze de Holocaust-dogma’s daarmee niet aanvaarden. » (IlluSionS667) ;

« En Charles lindberg, henry ford en andere prominenten (tot presidenten toe) waren felle tegenstanders van de om zich heen grijpende zion invloed in de USA, terwijl hun aantal zo klein was in de totale populatie. ze waren er zeker van dat de US geen misbruikt zou worden voor zuiver joodse belangen, zelfs in zoverre dat de US zichzelf zwaar in de problemen zou brengen… » (bruut geweld) ;

« De echtheid van dit beruchte kaartje wordt door revisionisten betwist. Om wettelijke redenen kan ik hier verder niet op ingaan. Als je meer informatie wenst over de revisionistische visie, ben ik bereid om je een deel links door te geven via PM. Verder zijn mijn handen gebonden, vermits ik het risico loop om als « negationist » te worden gedefinieerd, wat – zoals u weet – een misdrijf is in dit apenland. » (IlluSionS667) ;

« een schande , zeker vermits « de uitverkorenen » bewezen hebben niet veel beter te zijn. Dat zijn immers geen « uitverkorenen » en voor hen hoeft u niet te zwijgen als het om die ene speciale groep gaat, moet u echter luisteren en volgzaam zijn! » (bruut geweld) ;

« Joden als Norman Finkelstein en Israel Sharak (die wel degelijk in de Duitse uitroeiingspolitiek geloven) klagen organisaties als de ADL en het Simon Wiesenthal center aan als geschiedenisvervalsers door het promoten van allerlei sensationele Holocaust-propaganda met als doel de joden als eeuwig slachtoffer te definieren en zo Israel’s onmenselijke politiek als verdediging tegen de eeuwige irrationele antisemiet af te schilderen. Israel is dus niet volledig irrelevant. Verder zijn er tal van researchers die de uitroeiingspolitiek van de Duitsers als een fabeltje afstempelen, maar wiens conslusies en argumenten hier niet mogen geciteerd worden zonder forumregels en de Belgische wet te breken. Van objectiviteit gesproken » (IlluSionS667).

Le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme a été alerté et traite le dossier.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now