Skip to content Skip to footer

Propos antisémites véhiculés par Dries Van Langenhove et Schild&Vrienden

L’émission télévisée Pano de la VRT a montré l’activité de Dries Van Langenhove et de l’organisation d’extrême-droite Schild & Vrienden derrière l’écran.

Parmi des milliers de propos racistes et antisémites sur des groupes de discussion fermés, Van Langenhove écrit notamment que « Sommige culturen zijn inferieur ». Des croix gammées et des armes ont également été montrées sur ces forums. Il y déclare également “De dag van geweld komt nog wel hoor, ik weet welke kant voorbereid zal zijn en welke niet”.

Communiqué de presse du FJO (7/9/2018)

Het Forum der Joodse Organisaties heeft met afschuw en verontwaardiging kennis genomen van de VRT-reportage in Pano eerder deze week waarin leden van de ultrarechts-nationalistische jeugdbeweging Schild & Vrienden zich ongegeneerd antisemitisch en racistisch uitten en dringt er bij de verantwoordelijke overheidsorganen op aan actie tegen S&V te ondernemen.

De VRT Pano-reportage heeft tot grote onrust binnen de Joodse gemeenschap van Vlaanderen geleid.
Volgens de leiding van de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging is het de bedoeling dat zij met hun antisemitische en racistische gedachtengoed officiële Vlaamse organisaties infiltreren en aldaar de macht overnemen. 

Zo zou S&V al kans hebben gezien vier mandaten in het uit acht leden bestaande bestuur van de Vlaamse Jeugdraad te verwerven. De Jeugdraad is een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Ook zouden enkele leden van de beweging democratische politieke partijen hebben geïnfiltreerd en hebben weten door te dringen op de kandidatenlijsten van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook blijken universiteitsbesturen tot doelwit te zijn geworden.

Zonder ook maar de geringste terughoudendheid uitten de leden van S&V zich in de Pano reportage onbeschaamd en onvervalst antisemitisch en kondigden zij een gewapende strijd tegen vreemdelingen (waartoe ook Joden worden gerekend) aan.

Beelden toonden de leden tijdens schietoefeningen en in besloten groepen op de sociale media worden leden en sympathisanten opgeroepen tot racistisch geweld tegen minderheden.

Het Forum is van oordeel dat de Vlaamse en federale overheden S&V niet ongemoeid mogen laten.
Er wordt door deze organisatie immers onverbloemd opgeroepen tot en gestreefd naar racistisch en antisemitisch geweld en het zaaien van haat

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now