Skip to content Skip to footer

Aanval tegen joden in Antwerpen


Zaterdag 13 september 2008 rond 22.00, tijdens de uitgang na de dienst in de Belz synagoog aan de Van Immerseelsstraat, liepen twee mannen rond met hun twee honden.


 


Deze hebben de Joodse kinderen afgeschrikt wat tot een ruzie leidde tussen de kinderen en de twee mannen.


 


Daaropvolgend kwam één van de volwassenen van de synagoog naar buiten die de twee mannen aansprak om de situatie te bedaren. Dit bracht de situatie in ergere toestand.


 


Vervolgens ging één van de mannen een golfclub halen in zijn huis en begon ermee op de Joodse man te slaan.


 


Twee andere Joodse mannen zagen hun vriend in gevaar en kwamen het slachtoffer helpen. Die hebben ook klappen gekregen.


 


De politie werd erbij geroepen en hebben de twee mannen gearresteerd.


 


Het eerste slachtoffer, hebben ze naar het ziekenhuis moeten sturen met een ernstige hoofdwonde.


 


Vervolgens kwam de broer van het slachtoffer aan en probeerde met de buren en de familie van de aanvallers te praten over wat er gebeurde om de situatie te kalmeren. De buren hebben agressief gehandeld en hebben hem zelfs aan de nek vast genomen.


 


De politie werd vervolgens nog eens bijgeroepen. Ze hebben de situatie bedaard.


 


 


Tijdens het hele gebeurtenis was er een wagen ter plaatse met vier Noord Afrikaanse mannen die antisemitische opmerkingen begonnen te roepen naar de Joden in de omgeving.


 


Dezelfde wagen met dezelfde inzittenden werd meermaals geseind als een probleem in die omgeving.


 


Vervolgens werd alle informatie naar de politie gegeven die de zaak verder zullen verwerken.


 


PV  n°AN.43.LB.112818/08.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now