Skip to content Skip to footer

Affiche vergelijkt hakenkruis en Davidster op een privé woning in Gent.

Er werd een affiche op het raam van een privé woning in Gent geplakt waarop een vergelijking van het hakenkruis en een Davidster te zien zijn.


 


Op deze affiche, stond te lezen,: « Hitler heeft kinderen », « Gernica in Gaza » of nog « Spanje 1938 – 2009 Israel ».

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now