Skip to content Skip to footer

Anonieme verspreiding van een brief met antisemitisch karakter

Sinds het begin van de maand augustus, hebben meerdere leden van de Joodse gemeenschap een anonieme bedreigingsbrief gekregen met een duidelijk antisemitisch karakter.


 


Vóór de naam van de geadresseerde alsook vóór elke zin (bedreiging) staat een davidster.


 


Er staan zinnen in zoals « le peuple juif est condamné à mourir, vous êtes comme Hitler des envahis voleurs », « des enfants juifs du monde seront tués pour venger ceux que vous avez tués », « à chaque sortie toi et tes enfants seront en attente de la mort » of nog « mort aux enfants juifs de toute la Belgique et d’Europe ».


 


Op dit ogenblik, zijn de omslag en de inhoud ervan zonder gevaar.


 


Verschillende klachten werden ingediend en een onderzoek wordt geleid.


 


Indien iemand dergelijke brief ontvangt, wordt hij verzoeken de brief niet te openen en ons te verwittigen op het e-mail adres antisemitismebe@hotmail.com, een ongeopende brief is zeer nuttig voor de onderzoekers.


 


(PV n° BR.45.I.3.041206/06)

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now