Skip to content Skip to footer

Anti-joodse slogans tijdens een demonstratie in Antwerpen

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft een klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen tegen de Arabisch-Europese Liga België (AEL) wegens het in het openbaar uiten van anti-joodse slogans tijdens de demonstratie op 31 december in Antwerpen.


 


De demonstratie van de AEL, formeel gericht tegen de Israëlische acties tegen Hamas-terroristen in Gaza, bleek in de praktijk een scheldpartij vol Jodenhaat.


 


In door de AEL verspreide pamfletten werden citaten van de profeet Mohammed aangehaald waarin werd opgeroepen tegen joden te vechten.


 


Ook werd in het pamflet opgeroepen Christenen te mijden, omdat die volgens de uitleg van de Islam vrienden van de joden zouden zijn.


 


Tijdens de demonstratie werd door de deelnemers bij herhaling « Joden buiten »  en « Ossama » gescandeerd.


 


Het FJO wijst er op dat het recht op demonstratie (ook tegen Israël!) door haar niet ter discussie wordt gesteld.


 


De klacht richt zich uitsluitend tegen het in het openbaar uiten van anti-joodse slogans en niet tegen de demonstratie.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now