Skip to content Skip to footer

Anti-semitische bedreigingen en beledigingen tegen een orthodoxe Jood in Antwerpen

Rond 21h30, liep een orthodoxe Jood afkomstig uit Londen, op bezoek in Antwerpen, in de Mercatorstraat.


 


Een kleine auto, met vijf jongeren van Noord-Afrikaanse oorsprong, vertraagde naast hem.


 


Deze jongeren hebben de voetganger als “Hé Jew” geïnterpelleerd en met hun hoofd en armen naar buiten bewegingen van machinegeweren nagebootst en de geluidshinder van deze gesimuleerd. Ze hebben eveneens de man bedreigd om hem de keel door te snijden door hun vingers langs hun kelen te bewegen.


 


Met de schrik aan het lijf, is het slachtoffer al rennend vertrokken.


 


Een getuige, die achter de auto in kwestie stond, heeft het nummer van de inschrijvingsplaat genoteerd. De jongeren hebben aan de getuige een teken gedaan dat zij weigerden dat zij hiervan nota mocht nemen.


 


Vervolgens is zij naar het slachtoffer teruggekeerd om hem te troosten deze was zich gaan schuilen in een flatgebouw.


 


Door naar de Singel weer te vertrekken, is de getuige, 100 meters verder, kwam ze weer zij aan zij met de vijf jongeren.


 


Deze hebben haar duidelijk medegedeeld dat ze haar wilden spreken.


 


De getuige opende dan haar ruit tot de helft.


 


Zij vroegen haar waarom ze dit nummer had genoteerd daar zij geen enkele overtreding hadden begaan.


 


De getuige antwoordde dat de manier waarop zij hadden gehandeld walgelijk en volkomen onaanvaardbaar was.


 


De betrokken jongeren hebben elke berispelijke daad ontkend en hebben verklaard dat de getuige geen belang had om iets met hun nummerplaat te doen, of anders zouden zij haar in elk geval terugvinden.


 


Daarop heeft zij geantwoord dat zij actie ging ondernemen en dat ze teruggevonden zullen worden vooraleer zij iets tegen haar zouden kunnen ondernemen.


 


De getuige heeft vervolgens klacht bij de politie ingediend.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now