Skip to content Skip to footer

Antisemietische commentaren op de Facebook pagina van het dagblad La Capitale.be

In een artikel gepost op website van het dagblad La Capitale.be op 2 juni met als titel: « Attentat au Musée juif : un millier de personnes pour rendre hommage aux victimes à la Grande Synagogue de Bruxelles (+photos) » (« Aanslag op het Joodse Museum: 1000 mensen brengen hulde aan de slachtoffers in de Grote Synagoge van Brussel (+fotos) »), kan men het volgende commentaar lezen van een internetlezer ingeschreven onder de pseudoniem « Joelle Hubert »: « le monde est dirigé par les juifs !!! les autres personnes n’ont aucun intérêt . » (« de wereld wordt door de joden bestuurd!!! Andere mensen hebben geen belang.»).

In antwoord waarop een andere internetgebruiker ingeschreven als « Magid Magid» verklaard: « le monde politique se met à genou face aux sionistes. l’histoire nous démontre bien par qui sont tenu les médias contrôlés. Honte à l’Europe dominé par les sionistes qui sèment la terreur en Palestine occupée. » (« de politieke wereld gaat op de knieën voor de zionisten, de geschiedenis toont ons wie de media’s  gecontroleerd houdt. Schande voor Europa beheerst door de zionisten die terreur zaaien in bezet Palestina »).

De melding werd doorgeseind naar het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

Update: in het  vervolg van de discussies rondom dit artikel schrijft een internaut onder het pseudoniem « Xavier Lopes »: « Eh dis dont Marc Lejuif que de jeux de mots et finesses, pour ton information tes semblables ont volé une terre, massacré des innocents, d’ ailleurs ils continuent […] moi je dis ce n’ est que justice, cela devrait même arriver plus souvent je trouve, plutôt que de te plaindre continuellement pense bien que si à chaque fois qu’ un juif tuait un musulman gratuitement, un autre juif mourrait sa ferait un moment que vous auriez tous disparut. D’ ailleurs c’ est bientôt se qu’ il se passeras, nous vous rendrons chaque morts. » («  he zeg Marc Dejood zoveel woordspelingen en finessen, voor jouw info je soortgelijken hebben een land gestolen, onschuldigen afgeslacht, trouwens ze doen het nog (….) ik zeg dat het maar gerechtigheid is, het zou meer moeten gebeuren, ik vind in plaats van voortdurend  te klagen denk maar als elke keer dat een jood een muzelman gratis doodde, een andere jood zou sterven, dat zou al een tijdje geleden zijn dat jullie allemaal verdwenen  waren. Trouwens dat is wat er binnenkort zal gebeuren, wij zullen u alle doden teruggeven »).

Een andere ingeschreven onder het  pseudoniem « Vica Falestine » verklaart: « Marc Lejeune quand je te lis, je me dis les chambres à gaz, dommage!!!!!! » (« Marc Lejeune wanner ik je lees, denk ik zo de gaskamers, spijtig!!!!!!! »).

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now