Skip to content Skip to footer

Antisemietische commentaren op het forum van het dagblad Dernière Heure

In een artikel  over de twee Israëlische slachtoffers van de schietpartij in het Joods Museum heeft een internaut,  ingeschreven onder het pseudoniem « Abu Saïf» een aantal antisemietische en beledigende  commentaren gepost tussen 25/5 (21u.29) en  26/5 (06u.01). men kan er nl. lezen:

« Patricia écoute bien petite ingrate mal éduquée, dans nos pays on ne reçoit pas des missiles dans gueule sauf quand ça vient des juifs, alors ce qui arrive ces feujs, c’est le fruit de leur réolte. Et vu que c’est l’été, la récolte a été bonne mais vous les juifs vous tuez des enfants à la pelle, on arrive plus à les compter et pour trois petits ‘’juifetons’’ tu montres tes émotions, alors qu’ils tuent un peuple complet, ça ne te fait rien. Sincèrement il vous faut un 2ème Hitler car le premier a mal fait son travail, il aurait dû vous exterminer jusqu’au dernier » (« luister goed ondankbare en slecht opgevoede Patricia, in onze streken krijgt men geen raketten in de smoel behalve wanneer die van de joden komen, dus wat er met de joden gebeurt is het fruit (gevolg) van hun oogst. En aangezien het zomer is, was de oogst goed, maar jullie joden,  jullie doden kinderen  met hopen, men kan ze niet meer tellen en voor drie jodekes toont gij uw ontroering, wanneer zij een heel volk doden doet het je niks. Ik zeg het van harte wat gij nodig hebt is een tweede Hitler want de eerste heeft zijn werk slecht gedaan, hij had u tot de laatste moeten uitroeien ».)

«  Il faut inviter Dieudonné pour les funérailles, il vous chantera chaud ananas » (« Men moet Dieudonné voor de begrafenis uitnodigen, hij zal voor u chaud ananas zingen ». (de commentaren werden zonder schrijffouten overgeschreven).

Nadat de melding naar het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd doorgeseind, werden de commentaren van het forum verwijderd, en de gebruiker werd de toegang tot de website verboden.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now