Skip to content Skip to footer

Antisemietische zinspelingen in een open brief van professor Jakub Mahi

Jakub Mahi  leraar Islamietische godsdienst in het centrum van de polemiek rond het Leonardo Da Vinci atheneum, heeft een open brief gepubliceerd met antisemietische en homofobe toespelingen onder de dekmantel van religie.

Men kan er nl lezen:

  • « De imperialistische visie van de media’s en de  lobby’s van het unieke gedacht pleiten voor de onderwerping van de geest aan een pretoriaanse lijfwacht die de vrijheid van uitdrukking censureert . Iemand discrediteren door middel van “politiemiddelen”, in de woorden van zekere radicaal extremistische leken en zionistische middens alsook door politieke demagogen, en door de media’s overgenomen, is niets anders dan stigmatisatie en intellectuele dictatuur. » (« La vision impériale des médias et des lobbys de la pensée unique plaide pour la soumission de l’esprit à une garde prétorienne, par qui la liberté d’expression subirait de la censure. Lancer le discrédit sur une personne, par le biais de propos « policiers », dans les termes de certains milieux radicaux extrémistes laïcistes et sionistes, ainsi que par des politiciens démagogues, relayés par les médias, n’est rien d’autres que de la stigmatisation et de la dictature intellectuelle. ») ;
  • « Deze jongeren worden ingelijfd door de dodes eskadrons ondersteund door de VS, de petrokoningrijken, en Israël die in Irak en Syrië …….. acties uitvoeren, alsook nog de oorlogsmisdaden en de volkerenmoord op het Palestijnse volk, door de procureur van het internationale terrorisme, de Israëlische regering. Ja het is tijd de stilte te ontmaskeren van diegenen die mij bekritiseren en die het vertrek van Belgische burgers naar Palestina verzwijgen wanneer deze daar Tsahal gaan dienen door de misdaad van kolonisatie te begaan, en etnische zuivering bij de Palestijnse burgers » (« Ai-je péché quand je cite un auteur, non pas dans ses excès éventuels, mais dans sa pensée élaborée même si je ne pense pas comme lui ? Citer Roger Garaudy (1913-2012), irrite. Philosophe de renommée mondiale, il n’a cessé de dénoncer des pensées uniques, et il était constructeur du dialogue des civilisations.») ;
  • « Ik vorder in de manier van mijn gedachten meester Roger Garaudy (1913-2012) vrede voor zijn ziel » (« Je revendique à la manière de mon maître à penser Roger Garaudy (1913-2012), paix sur son âme, (…)»).

20150204 – Brief Mahi

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now