Skip to content Skip to footer

Antisemitiche commentaren ten gevolge aan een artikel van Sudpresse

Aansluitend op een artikel van Sudpresse getiteld « Antwerpen: een nazi-sympathisant veroordeeld hoofdens negationisme op zijn werkplaats » (« Anvers: un sympathisant nazi condamné pour négationnisme sur son lieu de travail ») mbt de veroordeling van een nazi-sympathisant wegens negationistische uitingen hebben meerdere personen van hetzelde aard zich bekend gemaakt met antisemitische commentaren onder het artikel.

https://www.sudinfo.be/id51230/article/2018-04-27/anvers-un-sympathisant-nazi-condamne-pour-negationnisme-sur-son-lieu-de-travail

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now