Skip to content Skip to footer

Antisemitisch artikel in de krant van de Cercle Solvay van de ULB

In de uitgave van de maand maart van de « Caducée », de krant van de Solvay Studentenkring van de Université Libre de Bruxelles, leest men een artikel met als titel: « Quelle religion choisir ? » (« Welke godsdienst kiezen ? »), een artikel dat de joden moet aansporen lid te worden van deze studentenkring.


 


En zo leest men met grote verbazing het volgende :


 


«  Judaïsme : Votre jeunesse a été bercée par les aventures de Minus et Cortex et voulez rejoindre un mouvement international dont le dessein secret est de dominer le monde? Vous vous êtes inscrits à Solvay car la simple évocation de l’Or fait battre votre cœur au rythme des pièces sonnantes et trébuchantes que vous cachez dans la sacoche portée autour du cou? Vous trouvez votre penne has-been et voulez opter pour un couvre-chef beaucoup plus compact j’ai nommé la Kippah? Ne cherchez plus, direction les fours polonais la synagogue du quartier où le rabbin vous expliquera les démarches nécessaires! Tout comme pour les musulmans d’ailleurs, attendez-vous à ce qu’il cherche à soustraire une partie de votre bijou familial. » 


Jodendom: uw jeugd werd gewiegd door de avonturen van Minus en Cortex en u wilt toetreden tot een internationale beweging waarvan het geheime doel de overheersing van de wereld is. U heeft zich bij Solvay laten inschrijven want de simpele gedachte van Goud doet uw hart vlugger slaan en u denkt aan de goudstukken die u in een geldtas verbergt die u rond uw hals draagt? U vindt uw studentenpet has-been en verkiest een compacter hoofddeksel, met name de Kippah? Zoek niet verder in de richting van de Poolse ovens, de buurtsynagoge of de rabbijn zullen u de nodige richtlijnen geven. Net zoals in de islam trouwens kan u van hen verwachten dat zij u een gedeelte van uw familiejuweel zullen afnemen. »)


 


Na de nazi doop van de Solvay studentenkring in november 2010 waarbij standaarden met hakenkruisen ontplooid werden om de «nieuwen», waaronder ook de joodse, studenten te dopen, wordt het Jodendom vandaag op een bijzonder antisemitische manier voorgesteld.


 


De Vereniging van Joodse Studenten van Belgie heeft onmiddellijk op deze uitgave gereageerd. Zij heeft o.a. aan de directe verantwoordelijken (hoofdredacteur en schrijver van het artikel) gevraagd hen een verontschuldigingsmail te sturen en deze in hun volgende uitgave te laten verschijnen


 


Op 1 April schreven de hoofdredacteur van Caducée en de voorzitter van de Cercle Solvay een verontschuldigingsbrief aan de VJSB. Daarin verklaren zij:


 


« Par la présente, le Cercle Solvay souhaite s’excuser auprès des lecteurs qui ont pu être choqués et blessés par l’article “Quelle religion choisir”.


Nous comprenons que la partie sur les “fours polonais” a pu particulièrement heurter la sensibilité de certains.


En aucun cas l’article n’avait pour but de blesser ou de manquer de respect à qui que ce soit.
C’est pourquoi la rédaction du Caducée et le Cercle Solvay s’excusent sincèrement auprès des personnes qui se sont senties offensées par l’article
. »


Bij deze, wil de Cercle Solvay zich bij de lezers verontschuldigen, die bij het lezen van het artikel « Welke godsdienst kiezen » geschokt en beledigd werden.


Wij begrijpen dat het gedeelte betreffende de « Poolse ovens » de gevoeligheid van sommigen in het bijzonder getroffen heeft.


In geen geval had dit artikel tot doel beledigend of respectloos te zijn tegenover wie dan ook. Daarom willen de redactie van Caducée en de Cercle Solvay zich hierbij oprecht verontschuldigen bij diegenen die zich door het artikel beledigd voelden. »)


 


Naar aanleiding van deze « verontschuldigingen » heeft de VJSB besloten voor een publieke bekendmaking van het incident met bijvoeging van het antwoord van Cercle Solvay. De VJSB zal ook een onderhoud aanvragen met de Decaan van de Solvay Faculteit om hem te informeren over de onaanvaardbare drift van sommige studenten.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now