Skip to content Skip to footer

Antisemitisch artikel ontvangen op de maildienst van het CCLJ

Het CCJL ontving op haar mailadres de volgende boodschap :
« Verdrag van San Remo (1920) : wanneer de rechtsen de geschiedenis herbezoeken : Auteur Jankel: Commentaar: allé de “GOEDE” “joden van links”, gewezen NKVDeers voorname vluchtelingen (eigenlijk: kinderen der vluchtelingen?) en van het Komintern…! Hoe voelen jullie zich in Belgïe vandaag? In Frankrijk zijn jullie verondersteld zich Nergens thuis te voelen! Bij het laatste goede nieuws van Links in de Unesco…is er nog prikkeldraad dat gereed ligt om voor jullie opgesteld te worden….zonder de minste emotie te verwekken bij de internationale opinie…! Wat verkiezen jullie warm of koud? Er is nog Westerbork of Rivesaltes, museums die bereid zijn om gerevitaliseerd te worden …in afwachting van de heropening van Auschwitz……eindelijk. Getekend Jankel- een overlevende Pollak..die u uiteindelijk zal vinden! » (« Traité de San Remo (1920) : quand la droite revisite l’Histoire Auteur: jankel : Commentaire: Alors les ” BONS” ” juifs de gauche”, anciens NKVDistes distingués réfugiés (enfin: fils de réfugiés?) et du Komintern..! Comment vous sentez vous en Belgique aujourd’hui? En France, vous êtes censés n’être chez vous Nulle Part! aux dernières bonnes nouvelles de la Gauche à l’Unesco… Il y a encore des barbelés tout prêts à être posés pour vous….sans déranger l’émotion de l’Opinion Internationale…! Vous préférez le froid ou le chaud? Il y a encore Westerbork ou Rivesaltes, musées disposés à être revitalisés… en attendant que Auschwitz rouvre….. enfin… Signé Jankel-un Pollak survivant…qui vous fera la peau le jour venu! »).

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now