Skip to content Skip to footer

Antisemitisch commentaar n.a.v. een artikel in La Libre Belgique

N.a.v. een artikel uitgegeven door her dagblad La Libre Belgique getiteld « Israel : Shimon Peres « entre la vie et la mort » » (« Israël: Shimon Peres « tussen leven en dood » ») heeft een internaut op Facebook het volgende commentaar gepost:

« allez ! le problème avec les juifs c’est qui ne tombent qu’au compte goutte. Que quand ils sont très vieux… pendant que les centaines de palestiniens meurent chaque jour sous les tirs d armes d’Israel. » (« allé! Het probleem met de joden is dat ze maar druppelsgewijze sneuvelen. En enkel wanneer ze heel oud zijn…… terwijl honderden Palestijnen dagelijks onder het vuur van Israëlische wapens sterven. »).

Het rapport werd naar UNIA doorgestuurd.

20160927-llb-peres-1

20160927-llb-peres-2

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now