Skip to content Skip to footer

Antisemitisch commentaar n.a.v. een artikel in Le Soir online

N.a.v. een artikel in Le Soir online getiteld: « Israël houdt zich niet aan de VN’s resolutie betreffende de kolonisatie » (« Israël ne se conformera pas à la résolution de l’ONU sur la colonisation »), heeft ene « Max Lebon » het volgende commentaar geschreven:

« Ik heb mijn huis gekocht via een eigenaardige heer genoemd « notaris ». Het wordt tijd dat de zionistische joden de universele regels van het recht leren! Neen er bestaat geen « god » die aan wie ook een land zou geschonken hebben! En men mag niet stelen he jongens!!! » (« J’ai acheté ma maison en allant chez un étrange monsieur appelé « Notaire ». Il serait temps que les « juifs sionistes » apprennent les règles de droit qui régissent le monde ! Non, il n’y a pas de « dieu » qui aurait donné une « terre » à qui que ce soit ! Et on ne peut pas voler hein les gars !!! »)

« Zionistische joden vestigen zich op landgoed en drijven de inwoners uit hun huizen omdat zij niet “joods” zijn. Dit triestig verhaal is de sinistere gele ster maar omgekeerd » (« Les « juifs sionistes » sont des voleurs qui vont s’installer dans des terres et des maisons dont ils expulsent les habitants parce qu’ils ne sont pas « juifs ». C’est la sinistre étoile jaune à l’envers cette triste histoire ! »).

161223 - Le Soir - Max Lebon 1

161223 - Le Soir - Max Lebon 2

161223 - Le Soir - Max Lebon 3

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now