Skip to content Skip to footer

Antisemitisch commentaar op de website van La Libre Belgique

Naar aanleiding van een gepubliceerd artikel op de website van het Franstalige dagblad « La Libre Belgique » genaamd «Een enorme buit diamant gestolen in Antwerpen » («Un énorme butin de diamant dérobé à Anvers ») , maakte een internetgebruiker het volgende commentaar:

 

«Raar,… Dit is aan een diamantair van Indische afkomst overkomen. Toen de Indiërs niet op de markt waren gebeurde dit soort zaken niet,… Storen die Indiërs zoveel? Wie storen ze? Waarom gebeurde dit niet vroeger ? Samenwerking tussen de vroegere monopolisten van de markt en de maffia?» (« Bizarre,… C’est à un diamantaire d’origine indienne que cela arrive. Quand les indiens n’étaient pas dans le marché, ce genre de chose n’arrivait pas,… Gênent-ils tant ces indiens ? Qui gênent-ils ? Pourquoi cela n’arrivait-il pas avant ? Collusion entre les antérieurs monipolisateurs du marché et la mafia ? »).

 

De informatie werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen doorgestuurd.

 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/766628/un-enorme-butin-de-diamant-derobe-a-anvers.html

 

2012-10-13 (1)

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now