Skip to content Skip to footer

Antisemitisch commentaar op de website van La Libre Belgique

Na een artikel op de website gepost van het Franstalige dagblad « La Libre Belgique », met als titel « Vos réactions sur “DSK libéré sur parole mais le dossier n’est pas clos” » (« Uw reacties op “DSK on parole vrijgelaten maar het dossier blijft open” »), werden ons verschillende racistische en antisemitische commentaren gesignaleerd.


 


Een  zekere « lg1000-France » verklaarde:« Je dois preciser :son grand pere faisait menage à 3: lui, sa femme et l’amant de sa femme ! et oui, deja en 1900, c’etait le libertiange à fond ! » Voor alle duidelijkheid: zijn grootvader leefde in een ménage à 3 : hij, zijn vrouw en de minnaar van zijn vrouw! Ja ja! al in 1900 was het al volop libertinisme! ») ;


 


« DSK se comporte comme les is raelins. » DSK gedraagt zich zoals de Israëliërs ») ;


 


« Ce n’est qu’un j uif minable qui se croit superieur aux autres. il vient d’une famille de dé généré, le cocubinage etait la regle da sa famille » Het is maar een schunnige jood die zich superieur vindt dan de anderen, hij komt van een ontaarde familie, waar buitenechtelijk samenleven de regel was ») (nvdr : dit commentaar werd vlug van de website verwijderd).


 


En « Pascha281» schrijft:« Qui peut croire en ce scénario à la Dallas ? Le lobbing le + puissant de New York a des ramifications partout, même dans la sphère juridique. Les médias veulent une fois de plus nous faire avaler des couleuvres. BASTA » Wie kan in zo een scenario à la Dallas geloven? De machtigste lobby van New-York heeft overal vertakkingen, zelfs in de juridische kringen. De media’s willen ons eens te meer ongeloofwaardigheden doen slikken. BASTA ») (nvdr: dit commentaar werd eveneens van de website verwijderd).


 


http://www.lalibre.be/actu/international/comment/670403/?page=2

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now