Skip to content Skip to footer

Antisemitisch pamflet op de campus van de ULB uitgedeeld


Tijdens de lezing van Stephane Hessel in het Janson auditorium van het ULB in Brussel heeft iemand aan de ingang van de aula in volle vrijheid antisemitische pamfletten uitgedeeld.


 


Dit pamflet droeg als titel: aan de ene kant « Israel kanker van de “grote darm”» (« Israël cancer du colon »), aan de andere kant een aantal antisemitische teksten waarvan:


          « Jij Jodin, Jij Jood, van Hier en van Overal » (« Toi Juive, Toi Juif, d’Ici et de Partout… »)


          « Joods volk, volk van kalveren » (« Peuple juif, peuple de veaux. »)


          « Jij hebt het Nationaal- socialisme gekend hier komt het Nationaal-Jodendom » (« Tu as connu le national-socialisme, voici venu le national-judaïsme. »)


          « Jouw beslissers, jouw elite zoals in de dertiger jaren, misleiden je en brengen je in gevaar » («  Tes décideurs, tes élites, comme pendant les années trente, te trompent et te mettent en danger. »)


 


Dit pamflet wordt ondertekend wordt : « Maurice de Toledo ».

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now