Skip to content Skip to footer

Antisemitische advertentie op een facbook pagina « koopjeshoek Kempen »

Een zekere “Lander Smits” heeft op de pagina “koopjeshoek kempen” een smakeloze advertentie geplaatst voorstellende “2 meisjes joden 369 €”, die hij beschrijft als volgt « zeer handig voor kleine klusjes in het huishouden. Moeten niet veel eten en ook weinig slapen ».

Het signalement werd medegedeeld aan UNIA. De advertentie werd spoedig off line gezet.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now