Skip to content Skip to footer

Antisemitische bedreiging tegen een gebouw in Brussel

Een metser, lid van de temple « Les Amis Philanthropes », gelegen Peterseliestraat te Brussel-Stad, heeft getuigd bij de krant « La Dernière Heure » over de verergering van het praaien dat de leden ondergaan vanwege de jongeren die op het nabijgelegen Martelarenplein rondslenteren.

Deze temple is enkel herkenbaar door een driehoek op de muur.

Op maandag 13 juni, bevond zich een groep jongeren vlak voor de ingangsdeur van de temple. Ze ondervroegen de binnenkomende leden om te weten wat daarbinnen gebeurde en vroegen meer in het bijzonder of het ging om een secte ofwel een synagoog.

Een jongere heeft toen gedreigd alles af te branden als het een synagoog was.

http://m.dhnet.be/regions/bruxelles/si-c-est-une-synagogue-je-la-brule-5766f4d435705701fd8a469d

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now