Skip to content Skip to footer

Antisemitische boodschap op Facebook

Een jonge internetgebruiker van 21 jaar ontving via Facebook een expliciet antisemitisch bericht.


 


In het bericht, dat door een zekere Etienne Ehrhardt verstuurd werd, stond dit te lezen :


 


« lire et faire suivre sinon ton compte facebook sera supprimé. « Facebook devient très lent, la raison est qu’il y a trop de juifs sur le réseau. Si vous voyez une photo de profil avec un gros nez, une étoile ou un sac d’or d’origine douteux merci de nous le signaler, si vous êtes vous-même un juif, merci de vous présenter au camp d’extermination le plus proche. Par ailleurs, nous manquons de savons au concentré actif de juifs. S’il vous plait, transmettez ce message à 15 autres utilisateurs en utilisant les fonctions copier-coller pour montrer qu’il est actif. Qui n’envoie pas ce message dans 2 semaines sera supprimé pour faire la place au membre actif. » »


(« Lezen en doorsturen, anders wordt je facebookaccount verwijderd. « Facebook wordt erg langzaam, en dit omdat er te veel Joden op het netwerk zitten. Als u een profielfoto ziet met een grote neus, ster of een zak goud van duistere origine, gelieve ons dat dan te laten weten, als u zelf Jood bent, gelieve u dan aan het kortstbijzijnde uitoeiingskamp te melden. Er heerst trouwens een tekort aan zeep op basis van actief jodenbestanddeel. Stuur dit bericht a.u.b. door aan 15 andere gebruikers door gebruik te maken van de knippen-en-plakkenfunctie om te tonen dat die actief is. Degene die dit bericht niet doorstuurt zal over twee weken verwijderd worden om plaats te maken voor een actief lid. » »)


 


Het bericht werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now