Skip to content Skip to footer

Antisemitische commentaren op het forum van de website van Le Soir

In het kader van een artikel uitgebracht op de internet site van de krant « Le Soir »  getiteld: « DSK sauvé par les mensonges de Diallo » (« DSK gered door de leugens van Diallo», heeft een internetgebruiker, « Napobona », een commentaar gepost die de Joodse gemeenschap stigmatiseert door  verborgen termen zoals  « Diaspora » te gebruiken :


 


« Ça sert les réseaux… cela m’avait déjà énervé pour ce qui concerne la non commémoration de LF Celine suite à une intervention de la diaspora auprès du ministre de la Culture français. Aujourd’hui je me dit que décidément cela sert d’être bien né. Selon que vous serez riches ou pauvres…ou sectaire, ou francmac…vive la démocratie quand même, savez-vous. »


(« Het helpt de netwerken… het heeft mij al kwaad gemaakt in het geval van de niet-herdenking van LF Celine als gevolg van de interventie van de diaspora bij de  Franse Minister van Cultuur…Vandaag zeg ik dat het helpt goed geboren te zijn. Volgens men rijk of arm is… of seculier, of vrij metselaar… leve toch de democratie. »)


 


Verslaggeving werd doorgestuurd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.


 


http://www.lesoir.be/forum/reactions/index.php?posts=0&article_id=857967

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now