Skip to content Skip to footer

Antisemitische E-mails ontvangen door de LBCA

Een individu heeft twee e-mails gestuurd naar het adres van de Belgische Liga Tegen Antisemitisme (LBCA).
De eerste, om 17u47 : « ik verzoek u mij niet meer te storen, volgende keer begin ik joden te doden en ik zal je naam in hun bloed schrijven hoerenjong » (« Je voux prie de ne plus me deranger, la prochaine foi je comence a tuer des juifs et j’ecrirais ton nom avec leur sang fils de pute »).
De tweede om 17u53 specificeerde:
« Voortaan telkens er een jood vermoord wordt zal het de schuld zijn van beesten zoals jij » en concludeerde « kan u het zich voorstellen een wereld zonder joden, een zuivere en gelukkige wereld » (« Dorenavant chaque foi qu’un juif sera tué se sera a cause (d’) animaux comme toi » et concluait: « Vous imaginez um monde sans juif um monde pur et heureux »).
De gerechtelijke autoriteiten werden op de hoogte gebracht van de bedreigingen en de bevoegde diensten werden gewaarschuwd. De LBCA heeft besloten klacht in te dienen bij het Parket van Brussel.
Na onderzoek bleek dat e-mails vanuit hetzelfde adres naar verschillende leden van de joodse gemeenschap werden gestuurd. De waarschijnlijke verzender van de e-mails zou een zekere Marco Da Torre zijn. Deze laatste bevindt zich niet in België. Na hem op een Portugese GSM te hebben kunnen contacteren, en na twee gesprekken met een totale duur van 20 minuten, blijkt dat Da Torre wel degelijk de auteur van de e-mails is en dat deze blijkbaar vanuit Marokko verzonden werden, en waarvan hij het auteurschap aanvaardt en zelfs opvordert, en ook dat hij de LBCA kent.
De bedreigingen zij dus voorzichtig bedacht.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now