Skip to content Skip to footer

Antisemitische email verzonden door de Senator/Burgemeester van de Voeren

A la suite d’un article publié sur le site internet « www.satiricon.be » au sujet du débat sur l’amnistie des anciens collaborateurs, la rédaction du site a été demander des réactions à des élus de la NV-A.


Na een artikel op de website « www.satiricon.be » gepost betreffende het debat over de amnestie voor de voormalige collaborateurs, heeft de redactie naar reacties gevraagd bij NV-A verkozenen.


 


Zo kwam het tot een (viriele) wisseling van emails met Mr. Huub Broers, NV-A senator en burgemeester van de gemeente Voeren. In dit kader verklaarde hij :


 


« (…) Relisez l’histoire d’une façon neutre en constatez surtout comment, eux (ndlr : les Flamands), ils se sont adoptés en vrais Wallons (Daerden, Onckelinckx, Reynders, …). Pourquoi les Wallons en Flandre ne veulent-ils pas faire de même ? Vous êtes d’une race de catégorie plus haute ? Avez-vous alors les mêmes idées que Hitler ou les Juifs maintenant ? Retombez les pieds sur terre ! » (« (…) herlees de geschiedenis op een neutrale wijze en stel vast hoe zij (nvdr: de Vlamingen) zich als echte walen geadapteerd hebben (Daerden, Onckelinckx, Reynders, Waarom willen de Walen in Vlaanderen niet hetzelfde doen? U bent van een hogere klasse ras? Hebt u dan dezelfde gedachten dan Hitler of de joden nu? Keer terug met uw voeten op aarde! »).


 


http://www.satiricon.be/?p=3453

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now