Skip to content Skip to footer

Antisemitische en negationistische uitlatingen op de website van een Franstalig dagblad

Op 20 februari publiceerde de website van « La Nouvelle Gazette » een artikel over de vorming van de toekomstige Israëlische regering met als titel : «Israël : vers un gouvernement avec l’extrême-droite ?» («Israel: naar een regering met extreemrechts?»).


 


Als reactie op dit artikel verschenen er meerdere antisemitische commentaren, waaronder deze :


 


« Quelles leçons d’Histoire ?? Hein ? Quelles leçons ? L’Histoire qu’on a plombé ? Non merci. Lisez Faurisson, comme d’autres et vous serez moins con. A moins que vous ne soyez… circoncis à bouclettes, ce qui ne m’étonnerait pas, vu la prolifération de ces ordures, sur le Net… »


(«Welke geschiedenislessen? He? Welke lessen? De Geschiedenis die we zelf in elkaar geknutseld hebben? Nee, dank je. Lees Faurisson maar, of sommige anderen, dan ben je al een stuk minder dom. Tenzij je… besneden bent en pijpenkrullen hebt, wat mij niet zou verwonderen, gezien de manier waarop deze ondeugden woekeren op het net…»)


 


Of ook :


«Parlez-nous plutôt des magouilles du juif-sioniste Kouchner, tant que ce n’est pas encore «verboten». HEIL !!!!»


(«Praat liever over die achterbakse van de joodse zionist Kouchner, als dat tenminste nog niet «verboten» is. HEIL!!!! »)


 


Een surfer signaleerde deze berichten aan de moderator en noemde ze beledigend.


 


Het dossier werd bovendien overgemaakt aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen.


 


http://centre.lanouvellegazette.be/actualite/monde/2009-02-20/israel-gouvernement-extreme-droite-685162.shtml?page=2#ancre_debut_commentaires

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now