Skip to content Skip to footer

Antisemitische en negationistische uitlatingen op de website van Le Soir

Op het forum van dagblad « Le Soir » verklaarde iemand het volgende:


 


 « …espèce de fumier hypocrite! Bien sûr que vous l’êtes, et jusqu’à la moëlle des os encore bien. Vous ne faites pas illusion une seconde sur ce terrain, croyez-moi! Ca ne vous va pas du tout de faire le choqué.  est ce pour montrer à vos maitres que vous etes un fidele serviteur. Les juifs qui sont mort dans les camp nazi font parti des juifs qui ne voulaient pas immigrer en Palestine. et sans leurs immigration les plans des sionistes seraient tombé à l’eau. et il fallait tromatiser le peuple Juif pour qu’il accepte l’idée de l’etat juif et qu’il immigrent enfin. Hertzel (officiellement, fondateur du sionisme, réellement, Dieu seul sait) lui même disait que les juifs devaient souffrir d’aVantage. ça faisait parti des plans des sionistes depuis le début. Si les juifs (sincères) découvrent cette tromprie historique, le monde entier changera. et certains ont compris, et ont juré la fin de l’etat d’israel sur leurs mains.(j’espere qu’ils tiendont parole) »


(«stuk hypocriet uitschot! Natuurlijk bent u dat, tot in merg en been zelfs. De illusie die u probeert te creëren houdt geen twee seconden steek, geloof mij! Het gaat u totaal niet af, die zogezegd gechoqueerde reactie. Moet u aan uw bazen laten zien wat voor een trouwe dienaar u bent? De Joden die in de nazikampen omgekomen zijn, maken deel uit van de Joden die niet naar Palestina wouden emigreren. En zonder hun immigratie zouden de zionistische plannen in het water gevallen zijn. Het was nodig om het Joodse volk te traumatiseren zodat het het idee van een Joodse staat accepteerde en eindelijk naar ginds emigreerde. Hertzel (officieel de stichter van het zionisme, wat hij echt is mag God weten) zei zelf dat de Joden meer moesten afzien, dat maakte van in het begin deel uit van de zionistische plannen. Als de (echt eerlijke) Joden die historische leugen ontdekken, zal hun hele wereldopvatting veranderen. Sommigen hebben het begrepen en hebben dan ook gezworen dat ze zouden helpen om de staat Israël tot zijn einde te brengen (ik hoop dat ze die belofte nakomen »).


 


« Le Soir » werd door een surfster op de hoogte gebracht, alsook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.


 


Op 7 oktober werd het commentaar naar aanleiding van de melding door « Le Soir » weggehaald, net als alle andere commentaren van « bruxelloup », die van de site geband werd.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now