Skip to content Skip to footer

Antisemitische en negationnistische email ontvangen door het UPJB

De Unie der Progressistische Joden van België (UPJB) ontving in haar mailbox een antisemitische en negationnistische luidend email. Men kan er het volgende lezen:


  


« (…) On le sait depuis des lustres, abrutir le peuple et le gérer. Votre pseudo croyance, provoquée à outrance, pose problème (à tout le monde). Venir critiquer des populations arabes (foulard), alors que vous, vous portez des guirlandes de noël dans votre coiffure. Sans compter un accoutrement digne du cirque, cela fait rire on se croit dans (Rabbi Jacob, au moins, c’était de l’humour). Je ne suis pour aucunes religions, mais vous admettrez que seule une seule chose est valable chez vous. La musique. Mais si on étudie bien (je suis musicien), c’est une musique arabe (vous avez copié), comme le reste. Donc, en fait de compte votre population n’a jamais fait que profiter des autres, copier et amasser. Il aurait mieux valu rester dans l’optique  des années 1936. Un seul avait  vu clair. Les problèmes seront récurrents, mais un successeur pourrait arriver qui sait ? Mes propos sont strictement  réalistes. Et ne sont certainement pas racistes. De temps en temps , je vais admirer les expositions canines.(A vous de réfléchir) (…) »


(…) Men weet het sinds lustrums, het volk verdoven en beheren. Uw pseudo geloof, excessievelijk getart, geeft (iedereen) problemen. De arabische bevolkingen bekritiseren (hoofddoek) terwijl uzelf kerstslingers in uw kapsel draagt. Reken daarbij nog een belachelijke circusuitrusting en men waant zich in Rabbi Jacob (daar zat tenminste humor in). Ik ben voorstander van geen enkele godsdienst, maar u moet wel toegeven dat bij jullie een enkel ding geldt. Muziek. Maar als men het goed bestudeert ( ik ben musicus) is het Arabische muziek ( gekopieerd) zoals de rest. Dus uiteindelijk heeft uw volk nooit anders gedaan dan uit anderen voordeel halen, kopiëren en potten. Het ware beter geweest in de optiek der jaren 1936 te blijven. Een enkele was helderziende. Problemen zullen blijven terugkeren, maar wie weet komt er een opvolger? Mijn praatje is strikt realistisch. En zeker niet racistisch. Van tijd tot tijd ga ik hondententoonstellingen bewonderen (aan u om na te denken) (…) »)


 


Het UPJB heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen op de hoogte gebracht die haar de raad gaf bij de politie klacht in te dienen. Het Centrum zelf gaat ook reageren mbt dit bericht.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now