Skip to content Skip to footer

Antisemitische insinuaties in het kader van een controle op een tram in Antwerpen

Tijdens een routinecontrole op een tram van De Lijn in Antwerpen (station Opera), werd aan de vrouw (6 maand zwanger) van meneer G. haar biljet en identiteitskaart gevraagd.


 


Daar ze niet goed begreep wat haar gevraagd werd (ze spreekt namelijk enkel Engels), werd de controleur zeer agressief, waarna hij zou hebben gezegd « Jullie betalen nooit », misschien verwijzend naar haar joods zijn.


 


Haar tramticket dat nog ritjes bezat werd geconfisceerd.


 


De klachtindiener, die zich richt tot het Centrum via het Forum der Joodse Organisaties (FJO), verwacht excuses, het terugkrijgen van de tramkaart evenals het niet hoeven te betalen van een eventuele boete.


 


Op 2/2/2007 schreef het Centrum voor Gelijkheid van Kansen naar De Lijn, maar kreeg nog geen antwoord.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now