Skip to content Skip to footer

Antisemitische karikaturen en commentaren op een internetblog

De karikaturen en commentaren kunnen teruggevonden worden op een blog van de site van La Libre Belgique.


 


Buiten de karikaturen staan er onder andere volgende uitlatingen:


 


« L’heure est proche qui verra périr tous ceux qui ne portent pas notre marque sur le front, notre marque sur la main. La marque de la bête. Ce que vous appelez « étoile de David”. Laissez-nous sacrifier de l’humain pour honorer d’holocauste notre Dieu à nous. Celui que vous appelez Satan! Laissez-nous nourrir les entrailles de la terre des entrailles d’enfants! »


Het uur waarop iedereen ons teken op hand en voorhoofd zal dragen is nabij. Het teken van het beest. Wat jullie de “Davidster” noemen. Laat ons een mens offeren om onze god te eren en te danken voor de Holocaust. Onze god, die jullie Satan noemen! Laat ons het binnenste van de aarde met de ingewanden van kinderen vullen! »)


 


of:


 


« C’est bien drôle le 21 est un samedi et voilà que le guignol pisseur n’est pas à la syna-gogue pour accomplir sa masturbation talmudique. »


Het is wel grappig : de 21ste is een zaterdag en nu gaat de pissende marionet niet naar de syna-goge (het Franse woord « gogue » is een oud woord dat « vertier » betekent, hierop wordt gezinspeeld door syna- en -gogue te splitsen, nvdr.) voor zijn Talmoedische masturbatie. »)


 


Deze uitlatingen en de karikaturen zijn overgemaakt aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen zodat ze opgevolgd kunnen worden.


 


http://mercenier.lalibreblogs.be/archive/2009/01/09/gaza-a-feu-et-a-sang.html

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now