Skip to content Skip to footer

Antisemitische karikatuur op een praalwagen tijdens de Sint-Verhaegen optocht

Tijdens de jaarlijkse Sint-Verhaegen optocht die op 18 november plaatsvond tussen De Zavel en De Beurs in Brussel, paraderen de studenten in faculteitsgroeperingen naast hun respectievelijke praalwagens die voor de gelegenheid versierd zijn.


 


Op de wagen van de rechtenfaculteitskring waren karikaturen aangebracht van het Christendom, de Islam en het Jodendom.


 


Betreffende het Jodendom overschrijdt de karikatuur de limieten van het aanvaardbare door het duidelijke antisemitische karakter. Men vindt er de klassieke antisemitische clichés met de voorstelling van de religieuze Jood met lange neus en puntige nagels.


 


Op het paneel aangebracht op de wagen leest men:


 


 « Pourquoi toujours nous ? », « Importation du conflit, blah blah blah », « Antisémite, blah blah blah », « Le Cercle de Droit vous informe : suite aux récentes accusations dont l’ULB est la cible, il est devenu interdit et (dangereux!) de rire, de s’exprimer ou de penser (….!) à propos de la communauté juive. Nous avons donc décidé de censurer ce panneau afin d’éviter tout “malentendu” (et/ou représailles…) article page 3. ».  (« waarom altijd wij? », « import van het conflict, blah blah blah », « antisemiet blah blah blah », « de Rechten-kring brengt ter kennis : n.a.v. de recente beschuldigingen waarvan de ULB het doelwit is, is het nu verboden geworden (gevaarlijk) te lachen, zich uit te drukken of te denken over de joodse gemeenschap. Wij hebben dus besloten dit paneel te censureren om alzo alle “misverstanden“ (en/of wraaknemingen…) te vermijden. Artikel blz 3 »)


 


Bovendien vindt men op het « islamitische » paneel naast de karikatuur van een fundamentalistische islamiet, een Arabische tekst met daarbij in Latijnse lettering het acroniem « UEJB » (« VJSB » (Vereniging van Joodse Studenten van Belgie). De Arabische zinnen hernemen klassieke terroristische slogans uit hun communicaties. Naast de vermelding « UEJB » staat er in Arabisch schrift « Allah Akhbar » (« Allah (God) is groot »).

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now