Skip to content Skip to footer

Antisemitische mail ontvangen in het kader van een commerciële relatie

In het kader van een commerciële relatie tussen twee vennootschappen, heeft de ene aan de andere de volgende elektronische brief gestuurd:


 


« Zijn jullie helemaal incompetent of is dit nogmaals een poging tot informaticabedrog? Daarenboven, telkens wanneer men klacht neerlegt tegen een bedrijf van het superkapitalistisch joods globalistisch systeem, verliest men zijn proces. Maar jullie joden wees gerust : men zal u tot de laatste uitslachten. Men zal uw ogen uitkerven, men zal uw hoofden op palen steken met uw ballen onderaan gehangen. De nieuwe aristocratie, daar gaan wij ons serieus mee bezighouden. Betreffende de rechters, het eerste dat wij zullen doen wanneer wij tot de macht komen, is een schijnproces georganiseerd door een van hen, die voor dit doel verkozen zal worden. Niettegenstaande wat jullie zo graag in jullie Talmud zeggen, zijn niet alle Ariërs ossen. Indien jullie echt het uitverkoren volk zijn, hoe verklaren jullie dan jullie verbazingwekkende lelijkheid? Jullie God is de god der lelijken en der misvormden. »


 


De vennootschap die deze mail heeft verkregen heeft een klacht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen neergelegd.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now