Skip to content Skip to footer

Antisemitische opmerkingen op een Facebook-pagina

Op de Facebook-pagina van Peter Terryn, een uiterst linkse sympathisant en anarchist, verscheen een antisemitisch commentaar van het onderwerp onder een artikel met de titel “Het Israëlische Hooggerechtshof staat DNA-testen toe om het jodendom te bewijzen”; “Ik heb een probleem met mensen die discrimineren op basis van genen, cultuur, afkomst, geslacht, religie of anderszins. Joden inbegrepen. “

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now