Skip to content Skip to footer

Antisemitische opmerkingen op Twitter

Op haar Twitter account heeft Isa Brucher (@brucherif) de volgende tweets gepost:

– « De joden hebben EEN ENKEL LAND: Israël. Elders zijn zij hatelijke dictators, ten alle tijde te verdrijven, begrepen? » (« Les J-u*i/fs ont UN et UN SEUL PAYS : Israël. Ailleurs ils sont des dctateurs haïssables et expulsables à tout moment, compris ? ») ;
– « Het dubbelspel der joden begint mij te ergeren, moet ik zeggen… Het zijn vreemdelingen, punt aan de lijn. Opgepast voor de manipulaties » (« Le double jeu des J-u*i/fs, ça commence à m’agacer, je dois dire… Ce sont des étrangers, point barre. Attention aux manipulations ») ;
– « Het joodse ongedierte heeft bijna alle media’s in hun wurggreep, streven naar politieke macht, in kort DICTATUUR, ten voordele van hun land » (« La vermine j-u*i/v+e a la mainmise sur la quasi-totalité des médias, brigue le pouvoir politique, bref la DICTATURE, au profit de leur pays ») ;
– « de joodse wurggreep op de media’s in Frankrijk + België = een serieuze inbreuk op de democratie » (« La mainmise des J-u*i/fs sur les médias en France + Belgique = une sérieuse atteinte à la #démocratie »).

Het rapport werd naar UNIA doorgezonden.

20160911-isa-brucher-twitter

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now