Skip to content Skip to footer

Antisemitische opmerkingen van de adjunct-directie van BRAVVO vzw

We ontvingen een e-mail met antisemitische opmerkingen tijdens een bijeenkomst van de vzw BRAVVO.

Hier is de inhoud van de e-mail:

“De CNE Bravvo is verontwaardigd over de houding en het uitglijden van de opmerkingen die de adjunct-directie van de vzw Bravvo op woensdag 21 september op de hoofdzetel van de vzw Bravvo kon maken, tijdens een werkvergadering en die totaal uit de context is, onder de blik en in aanwezigheid van alle leden van de directie.

Na een oefening om het werk van het jeugdcentrum aan het managementpersoneel te presenteren, verschijnt een lid van het personeel van de jeugdas voor de vergadering en roept met ingekorte zijn overplaatsing op als “de laatste wagon van transfers naar zijn nieuwe site” verwijzend naar een paar maanden eerder, op een reeks transfers die zijn uitgevoerd binnen de jeugdas.

Kort na afloop van de presentatie van het voltallige animatieteam neemt de adjunct-directeur het woord om haar mening en opmerkingen te geven over de voorbereidende oefening.

Onmiddellijk begint ze aan de ronde tafel en keert terug naar de woorden van de collaborateur door te suggereren dat dit soort formuleringen moet worden vermeden, omdat het verwijst naar de overdracht van de Auschwitz-wagons met een verontrustende lichtheid en dit gepaard gaat met een uitbarsting van gelach die even later de sfeer in onbehagen stort.

Het toeval wil dat de CNE-steward aanwezig was in het team en niet zonder reactie kon blijven, zich rechtstreeks tot het plaatsvervangend management richtte en eraan herinnerde dat zijn opmerking niet in verband kan worden gebracht met deze tragische gebeurtenis en dat “laatste wagon” een uitdrukking was die betekende dat hij de laatste was die heel eenvoudig aankwam en benadrukt dat het niets te maken heeft met de vergadering van vandaag en dat nee Zulke overdreven opmerkingen. Het plaatsvervangend management antwoordt “maar uiteindelijk ik …. We zijn onder elkaar.” Dit is wat zorgen baart en twijfel doet rijzen op het niveau van bepaalde kwaadaardige praktijken; Wat betekent dit? “Tussen ons.”

De directeur nam het woord en legde op zijn beurt uit dat hij het niet eens was met wat er werd gezegd en dat het niet in de zin was waarin hij wilde reageren, maar dat de gebruikte termen inderdaad niet voldoende waren om zichzelf voor te stellen, terwijl hij in de objectiviteit van de uitoefening van het gevraagde werk bleef, de ronde tafel werd voortgezet en de vergadering eindigde zonder een woord of spijt of op zijn minst een verontschuldiging. met betrekking tot de afgelegde verklaringen.

Na overleg tussen vertegenwoordigers van de Bravvo NCA werd in DS een onderzoek ingesteld om uitleg te krijgen en of er disciplinaire maatregelen zouden worden genomen.

Werknemersvertegenwoordigers herinneren ons eraan dat er minder werknemers zijn ontslagen en dat het voorbeeld uit de hiërarchie moet komen. We zijn niet bij het eerste punt over de verschillen van sommige ambtenaren in het verleden.

Zo is discriminatie bij de aanwerving van personeel al onderwerp geweest van een persartikel en zijn de feiten bewezen door e-mailwisselingen, maar is de sanctie van de gele kaart soms niet genoeg.

https://www.lacsc.be/page-dactualites/2022/10/07/des-propos-antis-mites-au-sein-de-l-asbl-bravvo—inacceptable-pour-la-cne
Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now