Skip to content Skip to footer

Antisemitische opmerkingen van Laurent Louis op Twitter

Naar aanleiding van een tweet van Laurent Louis die verwees naar zijn analyse van de aanslagen van 13 november 2015  op Facebook gepost (https://www.facebook.com/laurentlouisdlb/posts/1655203261428341), antwoordt @Sarah_fellaga hem « LOL begint niet met uw Joods complot…» (« LOL, commencez pas avec votre complot juif…»), op dit commentaar antwoordt Laurent Louis: « Zionistisch complot, niet joods…. Ware het enkel joods dan was het gemakkelijk te bestrijden en te vernietigen » (« complot sioniste, pas Juif… S’il n’était que Juif, ce serait facile à combattre et à détruire… »).

De aanwijzing werd naar het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven.

20151120 - Laurent Louis - twitter

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now