Skip to content Skip to footer

Antisemitische preek in een moskee in Brussel

Tijdens een uitzending genaamd  « Questions à la une »  op 11 april 2012, zond de RTBF een verslag uit genaamd « Faut-il craindre la montée de l’Islam ? – Marine Le Pen, l’héritière » (« Moet men de opkomst van de Islam vrezen?  Marine Le Pen, de erfgename »). In het gedeelte van het verslag over de Islam, heeft een verslaggever zich in een moskee begeven  Al Amal in Anderlecht en heeft met een verborgen camera de preek van een imam gefilmd.


 


De preek in het Arabisch werd vertaald. Men ondekt er antisemitische en vrouwonvriendelijke uitlatingen :


« Ce qu’ils appellent la fête de la femme, est devenue une fête, c’est la fête Pourim dont l’origine est juive et qui date de 480 avant J.-C.. C’est encore une juive, Clara Zetkin, qui a relancé cette fête au 20ème siècle. Écoute, femme musulmane, en célébrant cette fête, tu imites la femme juive dans un comportement qui est loin d’être divin. » Wat ze het feest van de vrouw noemen, is een feest geworden, het is het feest van Poerim die van joodse oorsprong is et dateert van 480 voor Christus. Het is weer een joodse,  Clara Zetkin die het feest deed heropleven in de 20ste eeuw. Luister moslim vrouw, bij het vieren van dit feest, volgt gij de joodse vrouw na in een gedrag die heel ver is van  het  goddelijke »)


« Il ne faut pas suivre ce que ces ingrats, ces vulgaires, ont créé comme fête qui n’appartient pas à la culture musulmane. On ne trouve que des ignares pour respecter cette fête, ou bien des hommes politiques partisans qui veulent désorienter les gens de la voie divine. Craignez Dieu Il faut suivre la Sunnah. Il faut fuir les cultures innovatrices, qui ne font pas partie de l’Islam. » Men moet  deze ondankbaren, vulgairen, niet volgen, deze feesten behoren niet tot de moslim cultuur. Men vindt slechts onwetenden die dit feest volgen, ofwel politieke voorstanders die de mensen van het goddelelijke pad willen afleiden. Vrees God. Men moet de Sunnah volgen. Men moet deze vernieuwende culturen die geen deel uitmaken van de Islam mijden »).


 


Sources:


http://www.rtbf.be/laune/revoir/detail_questions-a-la-une?uid=116515799668&idshedule=596036920a6f1736f8a30839a549c83f&catchupId=12-TIMZQ100-009-PR-1&serieId=12-TIMZQ100-000-PR


http://www.lacapitale.be/388771/article/regions/bruxelles/2012-04-12/l-iman-derape-a-questions-a-la-une-seuls-les-ignares-respectent-la-fete-de-la-fe

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now