Skip to content Skip to footer

Antisemitische texten op de website van de DH

N.a.v. een artikel op de website van « La Dernière Heure » gepost, met als titel « Le Madoff belge : 10 ans de cavale ! » (« De belgische Madoff: 10 jaar op de vlucht ! »), werden verschillende antisemitische commentaren ontdekt en sommigen werden door de moderator verwijderd.


 


Masimetriquo – Spanje : « Madoff et Meimoun, qu’ont-ils en commun à part d’être des escrocs ? Ah oui, le peu-ple élu ! Ca va, je la ferme, bonne journée à tous lol » (« Madoff en Meimoun, wat hebben zij in gemeen behalve dat zij oplichters zijn? Ah ja, het uitverkoren volk! OK ik hou mijn mond, en een goedendag aan iedereen. ») ;


 


Mec Plus Ultra – Etterbeek : « Oh, comme c’est bizarre: tout comme Madoff, cet autre escroc de haut vol est aussi de la “Communauté”… Sûrement un hasard, bien entendu. » (« Oh, hoe vreemd : net zoals Madoff, is die andere hoogvliegende oplichter ook van de “gemeenschap”…..zeker een toeval, natuurlijk »).


 


Het dossier werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven.


 


http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-cavale.html

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now