Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitingen van een opleidster van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen

Op 8 december vond een opleiding plaats in het beheer van de diversiteit, ter attentie van de federale politie, in de Geruset kazerne te Etterbeek. Deze opleiding werd door het Centrum voor gelijkheid van Kansen geleid.


 


In het kader van een losse discussie over stereotypen en meer bepaald over de redenen waarom bepaalde gemeenschappen zich beter integreren dan anderen, en waarom de eisen tegenover de orthodoxe joden in Antwerpen minder waren dan die tegenover de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen, antwoordde de verantwoordelijke van de opleiding: « Omdat zij geld en macht bezitten maar ook omdat zij ons culpabiliseren voor de Holocaust » (« Parce qu’ils ont de l’argent et du pouvoir mais aussi parce qu’ils nous culpabilisent pour l’Holocauste »).


 


Na een tweede vraag, « Waarom blijven de Joden onder elkaar? », antwoordde zij : « De reden, onder andere, zijnde, wat zij meegemaakt hebben, de Shoah, al heeft België niets te maken met de uitroeingskampen » (« A cause, entre autres, de ce qu’ils ont vécu, la Shoah, même si la Belgique n’a rien à voir avec les camps d’extermination. »). N.a.v. dit antwoord, heeft een aanwezige collega de zaak terug recht getrokken.


 


Deze uitspraken werden door een politiecommissaris, die aan de opleiding deelnam, aangeklaagd.


 


Het Centrum reageerde door te erkennen dat de uitspraken « zeker een fout betekenden in hoofde van het Centrum, en geen plaats hadden in de opleidingen dat het in zijn dagelijkse activiteiten organiseert » en verduidelijkte daarbij: « dat het de zaak hier niet bij zou laten, en dat het moest vermijden dat deze fout zich in de toekomst zou herhalen ». De adjunct-directeur van het Centrum, de Heer Edouard Delruelle, verklaarde daarna dat « een toezicht ook verzekerd zou zijn om het striktste respect van het werkreglement en de ethiek te waarborgen  door het geheel van de medewerkers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de strijd tegen racisme ».

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now