Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitlatingen op de blog « Observations citoyennes » (« Burgerlijke waarnemingen »)

Naar aanleiding van een artikel dat gepubliceerd werd op de internetblog « Observations citoyennes » met als onderwerp de Imam Mustafa Kastit en met als titel « Mustafa Kastit : Un musulman bruxellois contre le sionisme… » (« Mustafa Kastit : Een Brusselse islamiet tegen het zionisme »), werden er door een zekere « George, de Libanees » antisemitische commentaren achtergelaten.


 


Zo verklaarde hij:


 


« J’ai commercé avec les juifs du monde entier, je n’ai jamais rencontré un seul qui soit honnête. Oui, je suis raciste envers les juifs, et alors? ça te pose problème? (…) Tandis que je suis uniquement juifophobe (pas antisémite, car je suis sémite). Je peux ne pas t’aimer non. (…) Parce que tu crois que les juifs sont mieux? Ên tant que chrétien (ou musulman), ni la femme, ni l’homme n’a le droit d’épouser une juive! Et c’est tant mieux! On ne perd rien! »


Ik heb handel gedreven met Joden over de hele wereld, ik heb er nooit één eerlijke gevonden. Ja, ik ben racistisch tegen de joden, en dan? Heb je daar problemen mee? (…) Terwijl ik alleen maar bang ben voor joden (en niet antisemitisch, aangezien ik zelf Semiet ben). Ik kan niet van je houden, neen. (…) Omdat je denkt dat de Joden beter zijn? Als christen (of islamiet) mag je met geen Joodse vrouw trouwen! En zoveel te beter! We missen er niet veel mee! »)


 


« On ne discute pas avec les imbéciles de sionistes et avec des accusateurs gratuits, on les extermine! »


We discussiëren niet met die idiote zionisten en met die gratuite aanklagers, we roeien ze uit! »)


 


De uitlatingen werden de volgende dag overgemaakt aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen maar staan nog altijd op de website.


 


http://rachid-zz.skynetblogs.be/post/6925843/limam-mustafa-kastit

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now