Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitlatingen op de site van de PTB (Parti du Travail belge)


Op de website van de PTB (Parti du Travail belge, of Belgische arbeidspartij) staat sinds 2002 een tekst van Israël Shamir (een niet-jood trouwens), waarin hij ondermeer dit schrijft : 


 


« Sans Etat juif, les juifs des Etats-Unis et des autres pays reviendront à la vie normale, oublieront leurs rêves torrides de domination mondiale et deviendront des citoyens respectueux de la loi de leurs pays respectifs. »


Zonder de Joodse staat zullen de Amerikaanse en andere Joden die opnieuw een normaal leven leiden, hun wilde dromen over wereldoverheersing laten varen en opnieuw respectvolle burgers worden die de wetten van hun respectievelijke landen gehoorzamen. ») 


 


De tekst roept in zijn geheel op tot een antisemitische retoriek in zijn meest traditionele vorm, onder andere wanneer de auteur het « spinnenweb » van de « machtige Joodse gemeenschap van de Verenigde Staten » (« réseau de connexions en toile d’araignée » de « la puissante communauté juive des Etats-Unis »), dat een hele reeks organisaties zou verbinden, vernoemt, of wanneer hij schrijft dat « de Amerikaans-Joodse elite tot een Armageddon aandringt » (« les élites juives américaines poussent à l’Armageddon »).


 


De zaak werd opnieuw overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de CCOJB heeft klacht neergelegd tegen de PTB wegens antisemitisme.


 


http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1ABCM&obid=15539


Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now