Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitspraken op Facebook

Op een Facebook-page van « Joe Lecorbeau », heeft een gepubliceerde foto dat Norman G. Finkelstein aanhaalt, een uitwisseling uitgelokt tussen Facebookgebruikers. waaronder hen Mouhad Reghif:

 

« Julien, tu veux pas nous chanter shoananas plutôt que de nous faire ton numéro de pleurniche. Les criminels de masse d’aujourd’hui sont bien identifiés. Ils se nomment Tsahal, Us Army et OTAN. Ça prétend utiliser un torche cul de 5000 ans comme titre de propriété et ça joue en même temps à la “civilisation avancée”. On t’emmerde. Mais t’inquiètes pas, on vas pas te déporter. Au prix où est le gaz aujourd’hui ce serait du gaspillage! Bonne journée fioniste! »

 

(« Julien, wil jij ons niet eerder shoa nanas zingen dan jouw snotternummer. De massacriminelen van vandaag zijn goed bekend. Zij noemen zich Tsahal, US Army en NAVO. Die gebruiken verhalen van 5000 jaar geleden als eigendomstitel en dat speelt tegelijkertijd op „de ontwikkelde beschaving“.Ga de pot op. Maar maak jezelf niet ongerust , men gaat je niet deporteren. Aan de prijzen van het gas vandaag zou het een verspilling zijn! Goede dag fioniste! »)

 

De informatie werd overgebracht naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

2012-06-21 (1)

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now