Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitspraken tegen de President van de Librex

400 jongeren waren in het auditorium Paul-Emile Janson ULB samengekomen om een informatieve bijeenkomst, georganiseerd door de ULB en de Cercle du Libre examen (Librex), bij te wonen. Deze had tot doel het herhalen van de waarden van de universiteit, evenals het onderzoeken hoe de onderwijsmethoden met deze laatsten kunnen aansluiten.


Tussen de sprekers figureerden bekende professoren en personen uit het studentenleven (Guy Haarscher, Roger Lallemand), evenals de rector Pierre de Maret en de president van de Librex, Steve Griess.


Een vijftien-tal aanwezige jongeren hebben deze bijeenkomst zwaar gestoord, door op een ongepaste wijze te zitten, de sprekers te beledigen en folders uit te delen.


Toen Steve Griess het woord nam, riep één van hen : « Luister niet naar hem, het is een lid van de UEJB, een jood, een vuile zionist ! ». Na een tussenkomst van de rector om de president van de Librex te verdedigen, stond hen een antwoord van de rector niet aan zodat ze een vla in zijn gezicht gooiden en dat de bijeenkomst werd beëindigd.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now