Skip to content Skip to footer

Antisemitische verklaringen in het dagblad « Vers l’Avenir »

In verband met de artikelen en verslagen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, wijdt het Franstalige dagblad « Vers l’Avenir » een gehele bladzijde van zijn nummer van 27 oktober 2008 aan het gewicht van de lobbies in de Verenigde Staten.


 


Naast die van de aardolie- en wapensector, verklaart Michel Hermans, politicoloog aan de Universiteit van Luik, ook de reden van de macht van de Joodse lobby.


 


Zie hier zijn verklaringen :


« Les USA ont une présence juive très importante sur leur territoire et qui soutient beaucoup les campagnes des présidents américains. Tout simplement parce qu’ils cherchent à obtenir le soutien des Américains dans la guerre ou l’opposition avec les Arabes. » (« Er wonen veel joden in Amerika die onder andere de presidentskandidaten sterk ondersteunen. En dat simpelweg met de bedoeling de Amerikanen in hun kamp te krijgen in de strijd tegen de Arabieren. » (« We zouden er versteld van staan te weten hoe toegewijd de steun is die Israël van de Verenigde Staten krijgt. »)


« Ce pays, ne représente pas un enjeu économique majeur alors que les pays arabes disposent de pétrole. Mais les grosses fortunes, les grosses entreprises aux Etats-Unis se trouvent entre les mains de patrons juifs. On dit que l’Amérique est l’état où l’on retrouve le plus de Juifs, même par rapport à Israël. Je pense que la seule façon pour les Juifs de tenir le coup, c’est évidemment de s’assurer le soutien de n’importe quel président des Etats-Unis, qu’il soit démocrate ou républicain. » Dat land is geen belangrijke economische factor, terwijl de Arabische landen de petroleumsector in handen hebben. Maar het grove geld, de grote Amerikaanse ondernemingen bevinden zich in joodse handen. Er wordt wel eens gezegd dat je in Amerika het meeste joden vindt, zelfs meer dan in Israel. De enige manier waarop deze joden het kunnen volhouden is volgens mij uiteraard zich ervan verzekeren dat ze de steun hebben van eender welke Amerikaanse president, of die nu democraat of republikein is. »)


« Rien ne devrait changer l’avenir, même si le candidat démocrate est élu » (« Er zal waarschijnlijk niets veranderen in de toekomst, zelfs al wordt de democratische kandidaat wordt verkozen »), zegt M. Hermans. « La différence peut-être entre Bush et Obama, c’est que ce dernier ne provient pas de ce milieu (industriel NDLR). Ce qui n’empêche pas qu’il fera aussi l’objet de pressions du lobby juif. » (« Het enige eventuele verschil tussen Bush en Obama is dat Obama niet uit dat (het industriële, nvdr) milieu komt. Hetgeen niet wil zeggen dat hij geen speeltuig in de handen van de joodse lobby zal worden. »)


 


Dit artikel werd overgedragen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now