Skip to content Skip to footer

Antisemitische verklaringen van een lid van MDI naar de coordinator van de redactie van de site www.resitances.be

Op 21 maart laatsleden, RésistanceS, het web-journaal voor Observatie van extreem rechts in Belgie, stelde een navorsing op de Beweging van Imperialistisch Verdoemden (MDI) (http://www.resistances.be/mdi.html) ter de gelegenheid van de meeting georganiseerd op 28 juni eerstvolgende in Brussel voor de lancering van hun Belgische vertegenwoordiging.


 


Uiteindelijk werd deze meeting geannuleerd. De MDI is een politieko-ethno identitair, proapartheid beweging, geleid door Kémi Séba, een panafrikaanse antisemiet.


 


Een van zijn volgelingen, Boris Le Lay, verspreidt op dit ogenblik op Internet tegen RésistanceS de volgende verklaringen :


 


« Le Judaïsme politique belge s’affole face au MDI.


Les sionistes de Belgique, pseudo « antiracistes », semblent s’inquiéter a raison de l’émergence d’un front anti impérialisme qui vise directement leurs intérêts.


L’article est signe par un Juif, naturellement, militant d’extrême gauche de circonstance paranti-européïsme, le sieur Abramowicz…


Toujours les mêmes menteurs en manœuvres…Heureusement, l’objectif même du MDI est de liquider ces associations au service de l’empire sioniste et de ses objectifs.


Africains et Européens, tous unis contre le cosmopolitisme, le matérialisme sioniste qu’il soit communiste ou libéral, le mondialisme. »


(Bron : http://borislelay.blogspot.com/2008/06/le-judaisme-politique-belge-saffole.html)


 


De zaak werd doorgegeven naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now