Skip to content Skip to footer

Antisemitische woorden jegens een schepen te Vorst

Omstreeks 13:45 kwamen twee bezoekers naar het technishce centrum van Vorst voor een afspraak met schepen Marc Loewenstein (DéfI). Nbij hun aankomst kwamen zij tegenover een groep van driei arbeiders. Één der bezoekers vroeg waar het kantoor van de heer Loewenstein lag, waarop één der arbeiders antwoordde “in Auschwitz”.

Wanneer de feiten gerapporteerd werden aan de schepen, verzocht hij een intern onderzoek ter indentificatie van de arbeider die deze woorden had. ’s Anderendaags werd de arbeider in kwestie geschorst en een disciplinaire procédure werd tegen hem gestart. Hij werd gesanctioneerd door het College van burgemeester en Schepenen.

Een klacht werd overigens neergelegd door het slachtoffer bij de politie (PV n°BR.56.L3.049102/2018).

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now