Skip to content Skip to footer

Arts die door een patiente in Brussel wordt beledigd.

Een arts van Erasme (met een Joodse naam) kreeg een telefoon van een patiënte,  éénmalig onderzocht de week voordien, die haar ontevredenheid markeerde op de manier waarop de raadpleging plaatsgevonden had.


 


De patiënte deelt mede dat zij de onderzoeken, die men haar had voorgesteld, niet zal verrichten en scheldt de dokter uit voor ” vuile Jood! “, en hangt weer op. Het slachtoffer heeft onmiddellijk een getuigenis neergelegd bij de politie.


 


Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding denkt over het te ondernemen vervolg na om het slachtoffer te ondersteunen, eventueel een strafbemiddeling om verontschuldigingen te krijgen.


 


Op 13/6/06, schrijft het Centrum in die zin aan het parket van Brussel.


 


Op 22/9/06, tijdens de hoorzitting van de dame die de dokter heeft beledigd, erkent deze de feiten en zich verontschuldigt erover.


 


Het Centrum vraagt dan om het dossier va, de griffie te kunnen raadplegen, om kennis van de juiste inhoud van de hoorzitting te nemen.  


 


Op 16/10/06, na kennis genomen te hebben met de inhoud van deze hoorzitting,  wordt er afgesproken dat de advocaat van het slachtoffer de auteur van de belediging vraagt om een verontschuldigingsbrief te verzenden aan het slachtoffer.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now