Skip to content Skip to footer

Beledigende en antisemitische e-mails gekregen op de site van « Regards »

Als gevolg op zijn reactie op de verklaringen van Olivier Maingain betreffende zijn weigering om burgemeesters van de randgemeenten te benoemen, kreeg de voorzitter van de CCLJ, David Susskind, via de site van « Regards » een bijzonder beledigende en antisemitische email:


 


« Les adages, les blagues vous concernant sont bien réelles. En plus, dans le monde moderne ou nous vivons vous êtes sans foi ni loi dans les affaires. Vous nous faites chier avec votre bête shoah et autres soi-disant supplice. » (« De uitspraken, de grappen over u zijn wel reëel. Vervolgens, in de moderne wereld waarin wij leven zijn jullie handelaars zonder geweten en wetten. Jullie doen ons kotsen met jullie “beest” Shoah en andere zogezegd lijdensverhalen.  »)


 


« Bande de naze. Allez vous faire foutre et surtout ne vous occupez pas des problèmes Belges. »  Bende Nazis. Jullie kunnen de pot op en vooral niet bezighouden met de Belgische problemen »)


 


Een klacht werd neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now