Skip to content Skip to footer

Commentaar van een lezer van de website van La Libre

In het kader van een artikel op de website van het Franstalige dagblad « La Libre Belgique » gepost, met als titel « 900 logements seront construits à Jérusalem-Est »,  900 woningen zullen in Jerusalem-Oost gebouwd worden »), heeft een zekere « Lampion » het volgende geschreven :


 


« A force de tirer sur la corde, elle va se briser. Les juifs foncent envers et contre tout, ils n’ont aucun sentiment vis-à-vis de la légalité, ils ne voient que leurs avantages et ignorent les autres. Pourquoi s’étonnent-ils que personne ne peut les sentir. Ils sont toujours à se plaindre, à remémorer le triste passé afin que l’on continue à pleurer avec eux, pauvre petit peuple. Le monde finira par leur tomber dessus, les sous ne peuvent tout effacer. » Als men nog lang op de koord trekt zal zij breken. De joden gaan maar door tegen alles aan, hebben geen gevoel voor legaliteit, zien enkel hun voordeel en negeren de anderen. Waarom zijn zij verbaasd dat niemand ze kan uitstaan. Zij blijven maar klagen, en herinneren aan het triestige verleden zodat men met hun zou blijven wenen, armzalig volkje. De wereld zal ze wel ooit onder handen nemen, geld kan niet alles uitwissen »).


 


Dit geval werd door een internaut doorgeseind naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.


 


http://www.lalibre.be/actu/international/comment/677232/?page=3

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now