Skip to content Skip to footer

Diefstal met als verzwarende omstandigheid brandstichting omwille van de Joodse afstamming van het slachtoffer

Op 26 augustus werd een lid van de Joodse gemeenschap slachtoffer van diefstal met verzwarende omstandigheden.


 


Op die datum kwam het slachtoffer thuis van vakantie en constateerde dat in de gemeenschappelijke garage van  het flatgebouw waarin hij woonachting is, dieven hadden aangehouden. 


 


In negentien auto’s werd ingebroken maar alleen zijn auto werd in brand gestoken.


 


Het slachtoffer had in zijn handschoenenvak keppels opgeborgen en  is de mening toegedaan dat het in brand steken van zijn wagen daarom gebeurde.


 


Klacht is neergelegd bij de politiezone.


 


Het Centrum van Gelijke Kansen werd over het incident ingelicht door de Joodse Sociale Dienst en  heeft contact opgenomen met het slachtoffer.


 


Het zal een verklaring van benadeelde persoon afleggen zodra het in het bezit is van een kopie van de neergelegde klacht.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now